torsdag 25 december 2008

Informativ underhållning

Det lilla bokförlaget Ruin har åtagit sig den hedervärda uppgiften att ge ut ”Det bästa ur Nordisk Familjebok”. Informationen är hämtad ur den så kallade Uggleupplagan, utgiven 1904-1926.

Det är en trivsam både trivsam och lärorik liten sammanställning. Emellertid är de instruerande illustrationerna utan tvekan de mest underhållande.

Vi får exempelvis lära oss hur man bäst räddar sig själv ur en isvak:
Uppenbarligen är det bäst att bara gå ned sig med ena foten, varpå man lägger sig ned och spelar död.


Vidare får vi en, visserligen snabb, men ändå väl utförlig kurs i lifräddandets ädla konst.

1. Se till att den nödsatte är klädd för kvällens nöjen. I de fall persedlarna finnes vara osnygga eller illa sittande oskadliggöres personen med ett kraftfullt slag emot höger tinning varpå strafftvagning följer. Ha mustasch.

2. Skulle den osnygge vakna under behandlingen täppes luftvägarna till med höger hand samtidigt som höger knä med bestämdhet måttas mot Solarplexus.

3. Vagga in den osnygge i en falsk säkerhet, se plötsligt utmärglad och tunnhårig ut och låt honom fatta tag om dina handleder.

4. Lösgör dig ur greppet och dränk honom. Se lite ledsen ut.


Många av er har säkerligen trängtat efter en ny uppgift att förgylla mellandagarna med. Er väntan har inte varit förgäves. Vad skulle passa bättre än den exempelrebus som presenteras i Uggleupplagan?Något pris för korrekt svar utlovas icke, emellertid publiceras rätt svar om tillräckligt många efterfrågningar göres. Lycka till!

lördag 13 december 2008

Jeanialitet del 1

Vår gamle vän Jean Thonérfelths kärleksgåvor till mänskligheten inskränkte sig ingalunda till livmodersprutor och onanibekämpare. Sorgligt nog verkar hans livsgärning idag vara nästintill bortglömd. Jag vill därför upplysa och påminna er, må ni vara slavar under frestarens garn eller livskraftiga, rättfärdiga kvinnor och män, om en skrift framställd av honom och publicerad i nådens år 1917.


Vi har att göra med ett uppfinnargeni som för att främja naturens sen begynnelsen satta levnadsregler och stävja snusk, sjukdomar och andra åkommor använde sig av den tidens modernaste teknik. Storheten i hans verk illustreras tydligt på omslaget. Jag ber er ursäkta den dåliga kvalitén, det är följden av ett samhälle i förfall, ett Sodom som inte har vett att ordentligt bevara och sprida information skriven i dess intresse.
Praktfullt och rogivande, en Minervagestalt som med sitt ymnighetshorn skänker räddning åt de svaga, sjuka och olyckliga.

Som synes jobbade Thonérfelth mycket med elektricitet, rätt använd kan den uppenbarligen vara ett bote- och hjälpmedel mot de flesta åkommor. Således saluförs bland annat:"Elektriska öronspiraler"


Dessa är år 1917 ingen nyhet, de har redan i årtionden använts i Tyskland och England såsom ett effektivt medel mot "huvudvärk, tandvärk, lomhördhet och susning eller ringning i öronen".
Det fina är dock att vår elektrokirurg, på vetenskapliga grunder, ägnat sin uppmärksamhet åt att förfina dessa och därmed både öka effekten och minska storleken på dem. Det tog några år, men resultatet kan ingen klaga på. En illustration visar hur bekvämt och dolt de sitter på patienten:


Jag skulle vilja se den som har mage att beklaga sig över storleken på apparaturen.


Vidare minns vi väl alla den "Elektriska suspensoaren N:r 1", tingesten för alla män som aktar och vårdar sin fysiska och psykiska hälsa. Mången kvinna har nog, med en känsla av att vara förfördelad, sneglat på dessa teknikens under och undrat varför inget uppfinnes i deras intresse.


Kvinna! Fäst här din uppmärksamhet på det:
"Elektriska bandaget N:o 7""Vill man kasta en blick omkring sig i ett större sjukhus – i synnerhet i städerna – skall man till sin överraskning finna, att patienterna alltid i övervägande antal utgöras av fruntimmer i alla åldrar. Och för vad slags sjukdom äro dessa patienter där? Jo, vill man tränga in i förhållandena, så skall man snart finna att över 75 % lida av könssjukdomar i någon av dess många former. – av dessa lider den största delen unga damer av elakartad bleksot och oregelbunden reglering (månadsrening) varav följer huvudvärk, kväljningar, krampaktiga smärtor i underlivet, blekhet med blå ringar omkring ögonen o.s.v. – Andra kvinnliga patienter lida av gonorré (dröppel) – detta så mycket värre som den i högsta grad är smittsam. Symptomerna äro täta med ofta påkommande regleringar, feber, matthet samt underlivsblödningar. Slutligen lida en del av den svåraste av alla dessa sjukdomar, näml. livmoderkräfta, som, om den ej i tid blir botad, medför döden. […] Elektriska bandaget N:o 7 kan utom för ovannämnda sjukdomar även med fördel begagnas av fruntimmer som lida av Livmoderns nedfallande (en åkomma som, enligt en annan fin herre och doktor, i synnerhet drabbar kvinnliga onanister, vi får nog skäl att återkomma till honom i senare eventuella blogginlägg. reds. anm.) Och har detsamma bättre än andra band förmåga att hålla livmodern på sin plats, utan att patienten har något men av att bära detsamma."


Så, du bräckliga fruntimmer, om du identifierar dig med den här gestalten (handen på hjärtat, visst gör du det?):Inhandla då snarast det "Elektriska bandaget N:o 7" och du skall snart nog finna att du, liksom vår modell, inte bara glad och obekymrad kan vandra genom livet, du får tydligen också större bröst: